१३ किलोमीटरच्या खोपटे ते चिरनेर मार्गे दास्तान रस्त्याचे होणार काँक्रीकरण

मार्गाच्या चौपदरीकरणामुळे प्रवास होणार सुसाट

1 min read

१३ किलोमीटरच्या खोपटे ते चिरनेर मार्गे दास्तान रस्त्याचे होणार काँक्रीकरण

मार्गाच्या चौपदरीकरणामुळे प्रवास होणार सुसाट